Type 2 – rekening houden met

'Rekening houden met' betekent in het kader van de instructieregel dat de overheid zelfstandig een beslissing kan nemen over een onderwerp, maar dat de instructieregel de bandbreedte geeft voor die beslissing.

Voorbeeld: plaatsgebonden risico

Een omgevingsplan moet rekening houden met een plaatsgebonden risico van één op de miljoen per jaar voor beperkt kwetsbare gebouwen en locaties. Dit staat in artikel 5.11 van het ontwerp Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Dit betekent dat een gemeente buiten de contouren van één op de miljoen die beperkt kwetsbare gebouwen mogelijk kan maken, maar erbinnen niet. De gemeente heeft wel de mogelijkheid regels te stellen aan de activiteit. Daardoor kan het zijn dat die activiteit kleiner wordt, en daardoor de contour.