Wat verandert er?

Instructieregels vervangen onder andere de regels zoals die te vinden zijn in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening of in de provinciale verordeningen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • hoofdinfrastructuur
  • hoofdwateren
  • militaire functies
  • erfgoederen van uitzonderlijke en universele waarde: werelderfgoederen
  • regelgeving voor geluid en veiligheid rond luchthavens
  • regels over de provinciale taken op het gebied van zwemwater
  • regels uit de provinciale ruimtelijke verordeningen