Verschil maatwerkvoorschrift en maatwerkregel

Maatwerkregels

Maatwerkregels hebben het voordeel dat ze voor een heel gebied of een hele categorie van gevallen gelden.

Maatwerkvoorschrift

Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag juist voor concrete gevallen afwijken van algemene regels.

Verschil maatwerkregel en maatwerkvoorschrift

De verschillen tussen maatwerkvoorschrift en maatwerkregel staan in de tabel.

verschillen tussen maatwerkvoorschrift en maatwerkregel
Aspect Maatwerkvoorschrift Maatwerkregel
reactief/ proactief reactief (bijvoorbeeld na een melding) proactief (bijvoorbeeld naar aanleiding van de omgevingsvisie)
juridische vorm beschikking algemene decentrale regels
gericht tot degene die de activiteit verricht iedereen voor omschreven activiteiten en/of aangeduide locaties