De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

Door een omgevingsvergunning aan te vragen, vragen burgers, bedrijven en overheden toestemming om activiteiten in de fysieke leefomgeving te mogen uitvoeren.

wetgeving

Verhalen uit het land

aandeslag_uitsnede

Wie verdiepen zich nu al in de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet? Lees verder:

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat beslist op een aanvraag. De activiteiten in de aanvraag bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is.