De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet

Door een omgevingsvergunning aan te vragen, vragen burgers, bedrijven en overheden toestemming om activiteiten in de fysieke leefomgeving te mogen uitvoeren.

Casus vergunningplicht

Casus over een vergunningplichtig project: een metaalgieterij

Verhalen uit het land

Wie verdiepen zich nu al in de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet? Lees verder:

Bevoegd gezag

De activiteiten in de aanvraag bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is.