Omgevingsvergunning

Burgers, bedrijven en overheden kunnen toestemming vragen om activiteiten in de fysieke leefomgeving te mogen uitvoeren door het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Casus vergunningplicht

Casus over een vergunningplichtig project: een metaalgieterij

Bevoegd gezag

De activiteiten in de aanvraag bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is.

Verhalen uit het land

Wie verdiepen zich nu al in de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet? Lees verder:

Dit verandert er

Een initiatiefnemer heeft niet meer altijd toestemming nodig bij het uitvoeren van een activiteit.