De beoordelingsregel onder de Omgevingswet

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet het bevoegd gezag de beoordelingsregels volgen. De beoordelingsregels geven aan onder welke voorwaarden het bevoegd gezag de vergunning kan verlenen of weigeren. Ook kunnen de beoordelingsregels aangeven hoe het bevoegd gezag de gevolgen van activiteiten moet berekenen of afwegen.

Beoordelingsregels per activiteit

De beoordelingsregels zijn per activiteit verschillend. Het bestuursorgaan dat een vergunningplicht voor een activiteit instelt, stelt ook de beoordelingsregels op.

Bestuurlijke afwegingsruimte

Bij sommige activiteiten geven de beoordelingsregels veel bestuurlijke afwegingsruimte. Bij andere activiteiten is er juist minder afwegingsruimte. Het bevoegd gezag kan een integrale afweging maken door de afwegingsruimte in de verschillende beoordelingsregels te combineren.

Waar beoordelingsregels te vinden zijn

De beoordelingsregels staan in

  • het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) van het Rijk
  • de omgevingsverordening van de provincie
  • het omgevingsplan van de gemeente
  • de waterschapsverordening van het waterschap