Beoordelingsregels

Wat het bevoegd gezag regelt in de omgevingsvergunning is afhankelijk van de inhoud van de aanvraag. De beoordelingsregels hiervoor staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) of in lokale regels.

Beoordeling van een aanvraag

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet het bevoegd gezag de beoordelingsregels volgen. De beoordelingsregels geven aan onder welke voorwaarden het bevoegd gezag de vergunning kan verlenen of weigeren. Ook kunnen de beoordelingsregels aangeven hoe het bevoegd gezag de gevolgen van activiteiten moet berekenen of afwegen.

Bestuurlijke afwegingsruimte

Bij sommige activiteiten geven de beoordelingsregels veel bestuurlijke afwegingsruimte. Bij andere activiteiten is er juist minder bestuurlijke afwegingsruimte. Het bevoegd gezag kan een integrale afweging maken door de afwegingsruimte van de verschillende beoordelingsregels te combineren.

Beoordelingsregels in Bkl

De beoordelingsregels staan in het Bkl en zijn per activiteit verschillend. Bij de regels voor activiteiten staat informatie over de vergunningplicht per activiteit en welke beoordelingsregels daar bij gelden. De beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen met een vergunningplicht die door het Rijk is geregeld staan bij elkaar in hoofdstuk 8 van het Bkl. Hiermee zijn de beoordelingsregels inzichtelijker, beter voorspelbaar en gemakkelijk te gebruiken. Bovendien is het zo makkelijker om een aanvraag samenhangend te beoordelen.

Andere regels in hoofdstuk 8 Bkl

In hoofdstuk 8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving staan ook regels om voorschriften op te nemen in een omgevingsvergunning. Verder staan er regels om voorschriften te wijzigen en om een omgevingsvergunning in te trekken.

Beoordelingsregels in lokale regels

Voor vergunningplichten op grond van het omgevingsplan, de omgevingsverordening en de waterschapsverordening, gelden de beoordelingsregels die in het omgevingsplan of de verordening staan. Dit betekent dat wanneer het bevoegd gezag een vergunningplicht in een omgevingsplan of verordening opneemt, ze daarbij altijd ook beoordelingsregels op moet nemen om de vergunningaanvraag te kunnen toetsen.