Bepalen bevoegd gezag omgevingsvergunning

Op deze pagina leggen we uit wie bevoegd gezag is bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning. In hoofdstuk 4 van het Omgevingsbesluit zijn de regels hierover te vinden.

4 varianten

De Omgevingswet kent een bevoegdheidstoedeling voor wateractiviteiten en niet-wateractiviteiten. Het is niet toegestaan om in 1 aanvraag een wateractiviteit én een niet-wateractiviteit aan te vragen. Dat moeten dus aparte aanvragen zijn.

Verder kan een aanvraag enkelvoudig of meervoudig zijn. Een initiatiefnemer is vrij om 1 meervoudige aanvraag, of meerdere enkelvoudige aanvragen in te dienen.

Kies 1 van de 4 blokken die voor uw plan van toepassing is.

Zelf bevoegd gezag?

Bent u zelf van een bestuursorgaan? Hier is per bevoegd gezag een overzicht te vinden van alle aanvragen waarop u beslist.

Enkelvoudige aanvraag, wateractiviteit

Enkelvoudige aanvraag, niet-wateractiviteit

Meervoudige aanvraag, wateractiviteiten

Meervoudige aanvraag, niet-wateractiviteiten