Bepalen bevoegd gezag omgevingsvergunning

Op deze pagina leggen we uit wie bevoegd gezag is voor een aanvraag om een omgevingsvergunning. In hoofdstuk 4 van het Omgevingsbesluit zijn de regels hierover te vinden.

4 varianten

De Omgevingswet kent een bevoegdheidstoedeling voor wateractiviteiten en andere activiteiten dan wateractiviteiten. Het is niet toegestaan om in 1 aanvraag een wateractiviteit én een andere activiteit aan te vragen. Dat moeten dus aparte aanvragen zijn.

Verder kan een aanvraag enkelvoudig of meervoudig zijn. Een initiatiefnemer is vrij om 1 meervoudige aanvraag, of meerdere enkelvoudige aanvragen in te dienen.

Kies hieronder 1 van de 4 blokken die in uw situatie plan van toepassing is.

Vrijwel altijd is dit bevoegd gezag ook bevoegd gezag voor de algemene rijksregels voor dezelfde activiteit. Hier vindt u meer daarover:

Zelf bevoegd gezag?

Bent u zelf van een bestuursorgaan? Bekijk op de pagina: 'Bevoegd gezag omgevings­vergunning per bestuursorgaan' per bevoegd gezag een overzicht van alle aanvragen waarop u beslist.

Voorbeeld bepaling bevoegd gezag

Hier vindt u een voorbeeld vergunningaanvraag met een bepaling van het bevoegd gezag.

Enkelvoudige aanvraag, wateractiviteit

Enkelvoudige aanvraag, andere activiteit

Meervoudige aanvraag, wateractiviteiten

Meervoudige aanvraag, andere activiteiten