Bepalen bevoegd gezag omgevingsvergunning

Op deze pagina leggen we uit wie bevoegd gezag is voor een aanvraag om een omgevingsvergunning. In hoofdstuk 4 van het Omgevingsbesluit zijn de regels hierover te vinden.

4 varianten

De Omgevingswet kent een bevoegdheidstoedeling voor wateractiviteiten en andere activiteiten dan wateractiviteiten. Het is niet toegestaan om in 1 aanvraag een wateractiviteit én een andere activiteit aan te vragen. Dat moeten dus aparte aanvragen zijn.

Verder kan een aanvraag enkelvoudig of meervoudig zijn. Een initiatiefnemer is vrij om 1 meervoudige aanvraag, of meerdere enkelvoudige aanvragen in te dienen.

Vrijwel altijd is dit bevoegd gezag ook bevoegd gezag voor de algemene rijksregels voor dezelfde activiteit.  Meer hierover kunt u lezen op de pagina's:

Kies hieronder 1 van de 4 blokken die in uw situatie plan van toepassing is.

Zelf bevoegd gezag?

Op Bevoegd gezag omgevings­vergunning per bestuursorgaan staat een overzicht van alle aanvragen waarop u beslist.

Casussen

Advies en instemming

Soms moet het bevoegd gezag om advies of instemming vragen.

Enkelvoudige aanvraag, wateractiviteit

Enkelvoudige aanvraag, andere activiteit

Meervoudige aanvraag, wateractiviteiten

Meervoudige aanvraag, andere activiteiten