Bevoegd gezag omgevingsvergunning per bestuursorgaan

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat beslist op een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Er is altijd maar 1 bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning. De Omgevingswet maakt wel onderscheid in 2 typen omgevingsvergunning: 1 voor wateractiviteiten en 1 voor niet-wateractiviteiten.

De activiteiten in de aanvraag bepalen welk bestuursorgaan bevoegd gezag is. De verschillende blokken maken dit duidelijk.

Bent u initiatiefnemer?

Bent u initiatiefnemer en wilt u weten wie voor uw aanvraag het bevoegd gezag is? Hier vindt u snel antwoord.

Bestuursorgaan

Gerelateerde onderwerpen