Kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving

Een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Dat is wat de samenleving van de overheid verwacht. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering een stuk eenduidiger.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving in de Omgevingswet

In afdeling 5.2 (Kwaliteitsbevordering en samenwerking) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staan de randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Meer informatie en uitleg over deze randvoorwaarden VTH leest u op de website van InfoMil.

Via de Invoeringswet Omgevingswet wordt de huidige regelgeving over VTH uit de Wabo, opgenomen in afdeling 18.3 (Kwaliteitsbevordering en afstemming) van de Omgevingswet.