Overgangsrecht omgevingsvergunning

De Invoeringswet Omgevingswet en het Invoeringsbesluit Omgevingswet regelen het overgangsrecht.

Het overgangsrecht voor de omgevingsvergunning bestaat in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (paragraaf 4.2.5) uit 2 delen:

  • De afronding van lopende procedures die onder het oude recht zijn gestart.  In deze gevallen gelden de 'oude' procedures.
  • Bij afgeronde procedures, dat wil zeggen onherroepelijke besluiten, gelden de verleende vergunningen.

De uitwerking van het overgangsrecht kan nog wijzigen in de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.