Wat is de omgevingsvergunning?

Met een omgevingsvergunning kunnen burgers, bedrijven en overheden toestemming vragen om activiteiten in de leefomgeving uit te voeren.

Vergunningplicht is uitzondering

Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels. In sommige gevallen moet een initiatiefnemer een melding doen voordat de activiteit mag worden uitgevoerd. Een initiatiefnemer kan een burger, bedrijf of de overheid zijn. Een beperkt aantal activiteiten is toch nog vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen.

De omgevingsvergunning geldt voor iedereen die de activiteit uitvoert waarvoor de vergunning  bedoeld is (artikel 5.37 lid 1 Omgevingswet). Dit kan degene zijn aan wie de vergunning is verleend, maar ook zijn opvolger.

Waar staat de verplichting voor een vergunning?

Vergunningplichtige activiteiten worden aangewezen door:

  • Het Rijk in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
  • De provincie in de omgevingsverordening
  • De gemeente in het omgevingsplan
  • Het waterschap in de waterschapsverordening

Activiteiten met rijksvergunningplicht

Voor de volgende wettelijke activiteiten heeft het Rijk in bepaalde gevallen een vergunningplicht aangewezen:


Ontwikkelingen

Voor een deel van de wettelijke activiteiten wordt de vergunningplicht opgenomen in het invoeringsbesluit of in een van de aanvullingsbesluiten.

Meer informatie hierover, zoals conceptteksten, biedt het Omgevingswetportaal.