Omgevingsvisie

Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Samenhang

Een visie behandelt vraagstukken die de overheid voorheen sectoraal regelde.

Wisselwerking

Hoe de nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies zich tot elkaar verhouden.

Beleidscyclus

Een omgevingsvisie vaststellen, is de eerste stap in de beleidscyclus.

Regionale omgevingsvisie

Is een regionale omgevingsvisie een aanjager voor interbestuurlijk samenwerken?

Pilots

Om te oefenen met de omgevings­visie, zijn diverse pilots gedaan.

Verhalen uit het land

Waar werken overheden met de omgevingsvisie? Dit en meer vindt u op de Aandeslagkaart.

Praktijkbijeenkomst

Een omgevingsvisie maken, betekent alle belangen integraal afwegen. Bijvoorbeeld in Leiden.

Digitale beschikbaarheid

Een omgevingsvisie is een omgevingsdocument en moet beschikbaar zijn via het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).