Alles over de omgevingsvisie

Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving.

De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Omgevingsvisie gemeente

In een gemeentelijke omgevings­visie legt de gemeente haar langetermijnbeleid vast.

Omgevingsvisie provincie

De provincie stelt een omgevings­visie voor haar hele grondgebied vast.

Omgevingsvisie Rijk

De omgevingsvisie van het Rijk staat ook wel bekend als NOVI: nationale omgevingsvisie.

Visie waterschap

Het waterschap kan geen omgevingsvisie maken, maar wel ambities vastleggen.