Waar de grens ligt tussen omgevingsvisie en programma

De grens tussen een omgevingsvisie en een programma is in algemene zin niet duidelijk te trekken. De overheid bepaalt die grens zelf. Of het nu gaat om een provincie, gemeente of waterschap.

Maximale vrijheid

Deze grens hangt af van de maatschappelijke opgaven en de sturingsfilosofie van de overheid. Op deze manier biedt de Omgevingswet maximale vrijheid bij de vormgeving van een omgevingsvisie en van programma's.

Op hoofdlijnen

Een overheid kan in de omgevingsvisie op hoofdlijnen aangeven hoe ze het beleid zal realiseren. Denk aan het geven van een richting over meewerkende bestuursorganen. En de inzet van bepaalde bevoegdheden en middelen. Een programma is 1 van die middelen.

Geen verplichte koppeling

Er is geen verplichte juridische koppeling tussen de omgevingsvisie en een programma. De overheid hoeft de omgevingsvisie niet aan te passen als ze een programma wijzigt.

Ook kan een onderwerp in een omgevingsvisie aan de orde komen voordat de overheid een programma opstelt of andere instrumenten inzet.

Meer informatie