Omgevingsvisie: praktijkvoorbeelden en pilots

Deze pagina bevat een overzicht van praktijkvoorbeelden en pilots rond het wetsinstrument omgevingsvisie van provincies en gemeenten.

Verhalen uit het land

Op welke plaatsen doen overheden ervaring op met hun omgevings­visie? U vindt het op de Aandeslagkaart.

Omgevingsvisie Staphorst

Soms ligt de oplossing dichterbij dan u denkt. In Staphorst doordat 2 collega’s vanuit verschillende vakgebieden toevallig tegenover elkaar werkten.

Brabantse omgevingsvisie

De Tour de Brabant is een goed gekozen metafoor: Brabant is een echte wielerprovincie. Bovendien kwam de ronde ook echt bij alle partijen op bezoek.

Omgevingsvisie Oisterwijk

De gemeente Oisterwijk betrok burgers, bedrijfsleven en GGD bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie, wat 5 integrale ambities en 2 thema’s opleverde.

Visie Huisduinen

Huisduinen volgde de 'vtwonen-aanpak'. Eerst schreven raad en bewoners apart een omgevings­visie. Daarna schoof een adviseur beide visies ineen.

Visie regio Leiden

Hoe pak je grote opgaven op waar je als gemeente alleen niet uit komt? Zoals energietransitie? Leiden trok de stoute schoenen aan.

Parkstad Limburg

De gemeenten in Parkstad Limburg verkennen in een pilot de visie voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. Hun tip: bepaal regionaal.

Friesland

Gemeenten, provincie en waterschap ontwikkelden samen bouwstenen. Door effecten in beeld te brengen, ontstond dialoog.

Regio Zwolle

Advies van gemeenten in de regio Zwolle: breng je identiteit in beeld, zet je opgaven op de kaart en maak een regionale agenda.

Plant je vlag Nijmegen

Dit project staat voor verregaande participatie van burgers bij een woningbouwproject. Zowel in de plan-, realisatie- als beheerfase.

Hollands Kroon

Uitdagen om initiatieven te nemen. En deze realiseren. Dat is het doel van de omgevingsvisie van de gemeente Hollands Kroon.

Gemeente Zwolle

De ambities voor de omgevingsvisie Zwolle zijn geformuleerd op basis van een trendstudie en gesprekken met partners en inwoners.

Gemeente Katwijk

De omgevingsvisie is een uitnodiging richting initiatief­nemers: draag ideeën aan. Maar het is ook een toetsdocument.