Thema's in de omgevingsvisie

De omgevingsvisie is vormvrij: u bepaalt detailniveau, sectoren en thema's. De samenhang en het langetermijnkarakter van uw omgevingsvisie brengt u in 3 stappen in beeld:

  1. breng actuele ontwikkelingen in kaart
  2. benoem urgente thema's
  3. maak keuzes voor de lange termijn

Hier vindt u voorbeelden van thema's in de omgevingsvisie.