Thema's in de omgevingsvisie

De omgevingsvisie is vormvrij: u bepaalt detailniveau, sectoren en thema's. De samenhang en het langetermijnkarakter van uw omgevingsvisie brengt u in 3 stappen in beeld:

  1. breng actuele ontwikkelingen in kaart
  2. benoem urgente thema's
  3. maak keuzes voor de lange termijn

Hier vindt u voorbeelden van thema's binnen de omgevingsvisie.

Gezondheid

Het thema gezondheid raakt aan veel beleidsvelden, organisaties, bewoners en gebruikers.

Externe veiligheid

Overheden moeten ook externe veiligheid meenemen bij hun omgevingsvisieafwegingen.

Erfgoed

Erfgoed kan een aanknopingspunt zijn voor DNA-bepaling ten behoeve van de omgevingsvisie.

Lucht

Gezonde lucht is een belangrijke basisvoorwaarde voor wonen, werken en de gezondheid.

Natuur

De omgevingsvisie kan een belangrijk basisdocument zijn voor natuurbescherming.

Maatschappelijke opgaven

De omgevingsvisie benoemt de belangrijkste maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie.

Hinder

(Bedreiging van) de kwaliteit van de leefomgeving is in de omgevings­visie op hoofdlijnen in beeld.