Omgevingswaarden in de Omgevingswet

Omgevingswaarden leggen de kwaliteit vast die een gemeente, provincie of Rijk voor de leefomgeving wil bereiken. De rijksomgevingswaarden staan in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In een omgevingsplan of omgevingsverordening kunnen lokale omgevingswaarden staan.

digitaal-stelsel

Verhalen uit het land

aandeslag_uitsnede

Waar werken overheden aan omgevingswaarden? Dit en meer vindt u op de Aandeslagkaart.