Wat is het verschil tussen een omgevingswaarde en een immissiewaarde of emissiewaarde?

Een omgevingswaarde, een immissiewaarde en een emissiewaarde hebben allemaal betrekking op een milieubelastend thema, zoals lucht, geur of geluid. Ze zijn ook alledrie te monitoren.

Allereerst is er een verschil tussen emissie en immissie. Emissie betekent uitstoot aan de bron. Bijvoorbeeld een auto die uitlaatgassen en geluid produceert. Immissie betekent belasting. Bijvoorbeeld een geluidbelasting op de gevel van een huis.

De verschillen tussen een omgevingswaarde, een immissiewaarde en een emissiewaarde zijn belangrijk. De tabel hieronder beschrijft deze verschillen.

verschillen tussen omgevingswaarde, immissiewaarde en emissiewaarde

Omgevingswaarde

Immissiewaarde

Emissiewaarde

Instrument

Monitoring, programma

Toezicht, handhaving en sanering

Toezicht, handhaving

Norm

Normeert de (totale) omgevingskwaliteit op een willekeurige plaats in het land of in een bepaald gebied.

Normeert alleen de belasting op een bepaalde plaats van een bepaalde bron of groep bronnen van dezelfde activiteit.

Normeert alleen de uitstoot door een bepaalde activiteit of bron.

Meetplaats

Gaat om de totale opeengestapelde (in vaktaal: gecumuleerde) belasting van meerdere bronnen of bronsoorten op die plaats in de leefomgeving.

Gelden voor een activiteit of bron.

Gelden voor een activiteit of bron.

Doel van instrument

Kwaliteitsgericht bestuursinstrument.

Effectgericht beleidsinstrument.

Brongericht beleidsinstrument.

Vindplaats

Staat op zichzelf en niet in een instructie- of andere regel. Deze regel kan wel gekoppeld zijn aan een omgevingswaarde.

Staat in een instructie- of andere regel of het vergunningvoorschrift zelf.

Staat in een instructie- of andere regel of het vergunningvoorschrift zelf.

Bindend

Is alleen bindend voor overheden.

Geldt voor een burger of bedrijf als de waarde in het omgevingsplan of een omgevingsvergunning staat.

Geldt voor een burger of bedrijf als de waarde in het omgevingsplan of een omgevingsvergunning staat.

Voorbeeld 1

In artikel 5.50 lid 2a van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staat dat in een omgevingsplan de omgevingswaarde van stikstofdioxiden in acht moeten worden genomen. De omgevingswaarde zelf staat niet in deze instructieregel, maar volgt uit artikel 2.54 van het Bkl.

Voorbeeld 2

Volgens artikel 5.65 van het Bkl moet een gemeente waarden opnemen in een omgevingsplan voor een activiteit op een geluidgevoelig gebouw. Dit gaat om een immissiewaarde, uitgedrukt in decibels. De standaardwaarde staat in de instructieregel van dit artikel.

Een omgevingsplan kan ook een omgevingswaarde voor geluid bevatten. Bijvoorbeeld om opeenstapeling (in vaktaal: cumulatie) beter te kunnen beheersen. Dit is beschreven in artikel 2.11 van de Omgevingswet. De geluidskwaliteit van de fysieke leefomgeving kan worden uitgedrukt in decibels. Maar dit hoeft niet. Het kan ook worden uitgedrukt in een aantal woningen dat is blootgesteld aan een bepaald geluidniveau.