Wat is het verschil tussen een omgevingswaarde en een immissiewaarde of emissiewaarde?

Er zijn belangrijke verschillen die we toelichten aan de hand van voorbeelden.

Een omgevingswaarde, een immissiewaarde en een emissiewaarde hebben allemaal betrekking op een milieubelastend thema, zoals lucht, geur of geluid. Ze zijn ook alledrie te monitoren.

De verschillen tussen een omgevingswaarde, een immissiewaarde en een emissiewaarde zijn belangrijk. De tabel hieronder beschrijft deze verschillen.

verschillen tussen omgevingswaarde, immissiewaarde en emissiewaarde

Omgevingswaarde

Imissiewaarde

Emissiewaarde

Monitoring, programma

Toezicht, handhaving en sanering

Toezicht, handhaving

Normeert de (totale) omgevingskwaliteit op een willekeurige plaats in het land of in een bepaald gebied.

Normeert alleen de belasting op een bepaalde plaats van een bepaalde bron of groep bronnen van dezelfde activiteit.

Normeert alleen de uitstoot door een bepaalde activiteit of bron.

Gaat om de totale gecumuleerde belasting van meerdere bronnen of bronsoorten op die plaats in de leefomgeving.

Gelden voor een activiteit of bron.

Gelden voor een activiteit of bron.

Kwaliteitsgericht bestuursinstrument.

Effectgericht beleidsinstrument.

Brongericht beleidsinstrument.

Staat op zichzelf en niet in een instructie- of andere regel. Deze regel kan wel gekoppeld zijn aan een omgevingswaarde.

Staat in een instructie- of andere regel of het vergunningvoorschrift zelf.

Staat in een instructie- of andere regel of het vergunningvoorschrift zelf.

Is alleen bindend voor overheden.

Geldt voor een burger of bedrijf als de waarde in het omgevingsplan of een omgevingsvergunning staat.

Geldt voor een burger of bedrijf als de waarde in het omgevingsplan of een omgevingsvergunning staat.

Voorbeeld 1:

In artikel 5.50 lid 2a van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staat dat in een omgevingsplan de omgevingswaarden van stikstofdioxide in acht moeten worden genomen. De omgevingswaarde zelf staat niet in deze instructieregel maar volgt uit artikel 2.54 van het Bkl.

Voorbeeld 2:

Volgens artikel 5.65 van het Bkl moet een gemeente waarden opnemen in een omgevingsplan voor een activiteit op een geluidgevoelig gebouw. Dit gaat om een immissiewaarde, uitgedrukt in decibels. De standaardwaarde staat in de instructieregel van dit artikel.

Een omgevingsplan kan ook een omgevingswaarde voor geluid bevatten, bijvoorbeeld om cumulatie beter te kunnen beheersen. Dit is beschreven in artikel 2.11 van de Omgevingswet. De geluidskwaliteit van de fysieke leefomgeving kan worden uitgedrukt in decibels. Maar dit hoeft niet. Het kan ook worden uitgedrukt in een aantal woningen dat blootgesteld is aan een bepaald geluidniveau.