Programma in verschillende fasen van de beleidscyclus

Het programma is een flexibel instrument dat de overheid kan toepassen in verschillende fasen van de beleidscyclus.

Beleidscyclus

De beleidscyclus kent 4 fasen:

  1. beleidsontwikkeling
  2. beleidsdoorwerking
  3. uitvoering
  4. terugkoppeling

In de fasen 1, 2 en 3 kan de overheid het programma toepassen.

Fasen

1) In de fase beleidsontwikkeling:

  • bij de uitwerking van de omgevingsvisie voor een bepaald beleidsthema of een te ontwikkelen gebied

2) In de fase beleidsdoorwerking:

  • om een bepaalde staat van de fysieke leefomgeving te borgen. Met name aan de hand van een omgevingswaarde. Of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving.

3) In de fase uitvoering:

Meer informatie