Op wie is het programma van toepassing?

Het programma is een beleidsdocument en daarmee zelfbindend: het werkt niet door naar burgers en bedrijven.

Het programma is zelfbindend

Omdat het programma een beleidsdocument is, werkt deze in beginsel niet door naar burgers en bedrijven. Het programma is dus zelfbindend. Daarom is er geen sprake van direct toezicht of handhaving op anderen.

Wel heeft het bestuursorgaan een controlerende functie. Het algemeen bestuur kan aan de hand van het programma het dagelijks bestuur om verantwoording vragen.

Meer informatie