Instructie door provincie

Met een instructie geven gedeputeerde staten in concrete gevallen aan hoe gemeenten of waterschappen hun taken of bevoegdheden moeten uitvoeren.

provincie

Verhalen uit het land

aandeslag_uitsnede

De instructie heeft invloed op de andere instrumenten van de wet. Waar werken overheden aan deze instrumenten? Dit en meer vindt u op de Aandeslagkaart!