Op wie is de instructie van toepassing?

Een instructie geldt alleen voor de bestuursorganen die de instructie krijgen en dus niet voor burgers of bedrijven. De provincie kan een instructie geven aan de gemeenteraad of het waterschapsbestuur.

Een instructie is bedoeld voor beleidsdoorwerking. Het is dus geen correctie-instrument achteraf. De provincie kan hiermee sturen op de manier waarop gemeenten en waterschappen hun taken uitvoeren. Daarmee krijgen provinciaal beleid en provinciale belangen hun plek in het beleid van gemeenten en waterschappen.

Instructie en instructieregels

Meestal zet de provincie instructieregels in voor doorwerking van beleid. Maar soms kan een instructie beter geschikt zijn. Dit is vooral het geval als:

  • de provincie zijn opdracht wil beperken tot één of enkele gemeenten of waterschappen;
  • er spoed is bij de opdracht.

De provincie kan geen instructie geven voor een taak met herhaalde uitvoering door meerdere bestuursorganen. Daarvoor zijn instructieregels een beter instrument.