Wie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op het uitvoeren van de instructie?

De verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving hangt af van het bestuursorgaan dat de instructie niet goed of te laat uitvoert.

Als het bestuursorgaan van de gemeente de instructie niet goed of te laat uitvoert kan de provincie:

  • de instructie namens en ten laste van de gemeente uitvoeren (indeplaatsstelling)
  • de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt een besluit van de gemeente te schorsen of voor te dragen voor vernietiging door de Kroon

Als het bestuursorgaan van het waterschap de instructie niet goed of te laat uitvoert kan de provincie:

  • de instructie namens en ten laste van het waterschap uitvoeren (indeplaatsstelling)
  • een besluit van het waterschap schorsen of vernietigen. De provincie kan het lagere bestuursorgaan niet opnieuw de instructie geven