Met welke andere instrumenten van de Omgevingswet heeft de instructie van de provincie een relatie?

De instructie heeft een relatie met de omgevingsvisie, de programmatische aanpak en instructieregels.

De provincie kan de instructie gebruiken in combinatie met instructieregels. Ook kan de instructie ingezet worden als beleidsdoorwerking van de omgevingsvisie. Tot slot kan de instructie gaan over de wijze waarop maatregelen worden uitgevoerd die in een programmatische aanpak zijn opgenomen.

Toelichting combinatie met instructieregels

Bevat  een instructieregel bijvoorbeeld een open norm? Dan is het aan de gemeente of het waterschap om daar een eigen invulling aan te geven. Wijkt de eigen invulling sterk af van de bedoeling van de instructieregel? Dan kan de provincie een instructie gebruiken om de open norm verder in te vullen. Dit gaat dan om concrete gevallen.

In al deze gevallen is dat een indirecte doorwerking, geen wettelijke plicht.