Omgevingsverordening

De omgevingsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de provincie stelt binnen haar grondgebied. Per provincie is er één omgevingsverordening.

De provincie is zelf bevoegd voor toezicht en handhaving van de regels in de omgevingsverordening.

Provincie

Digitale beschikbaarheid

Een omgevingsverordening moet beschikbaar zijn via het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO).

Verhalen uit het land

aandeslag_uitsnede

Waar wordt gewerkt aan een omgevingsverordening? Hoe loopt dat? Dit en meer vindt u op de Aandeslagkaart!

Handreiking IPO

Het InterProvinciaal Overleg (IPO) heeft een handreiking opgesteld die aangeeft wat nodig is om een omgevingsverordening te maken.