Omgevingsverordening

De omgevingsverordening bevat alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Per provincie is er één omgevingsverordening. Zij vervangt bestaande verordeningen zoals de milieuverordening, de planologische verordening, de ontgrondingenverordening, de landschapsverordening en de grondwaterverordening.

Dit verandert er

De omgevingsverordening vervangt enkele bestaande verordeningen van de provincie.

Handreiking IPO

Het InterProvinciaal Overleg (IPO) heeft een handreiking voor de omgevingsverordening.

Samenhang

De omgevingsvisie van de provincie en de instructieregels van het Rijk hebben invloed op de omgevingsverordening.