Wat is de omgevingsverordening?

De omgevingsverordening geeft invulling aan de maatschappelijke opgaven uit de provinciale omgevingsvisie.

De omgevingsverordening bevat alle provinciale regels voor de fysieke leefomgeving. Dit kunnen regels zijn over activiteiten. Bijvoorbeeld regels over activiteiten in natuurgebieden.  In uitzonderlijke gevallen kan de provincie ook regels stellen over de toedeling van functies aan locaties.

De regels kunnen een uitwerking zijn van omgevingswaarden die de provincie in de omgevingsverordening heeft opgenomen.

Sturing

Met instructieregels kan de provincie gemeenten en waterschappen sturen in de uitoefening van hun taken en bevoegdheden.

Meer informatie over de omgevingsverordening.