Digitale beschikbaarheid omgevingsverordening

Bij het op-­ en vaststellen van de omgevingsverordening zijn de Standaard officiële publicaties (STOP) en het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten (TPOD) verplicht voor bekendmaking.

Digitale vereisten STOP/TPOD

De landelijke standaarden STOP/TPOD stellen eisen aan de structuur van de omgevingsverordening en schrijven voor dat de omgevingsverordening geannoteerd wordt. Onder annoteren verstaan we het toevoegen van extra kenmerken aan het document en tekstonderdelen.

Deze digitale vereisten zorgen ervoor dat de omgevingsverordening door de computer 'gelezen' kan worden. Daarmee wordt het onder andere mogelijk de omgevingsverordening te publiceren, automatisch te consolideren, snel te doorzoeken en werkingsgebieden op kaart te tonen.

Kwaliteit en gebruiksgemak

Informatie uit de omgevingsverordening wordt zodanig verstrekt dat deze per geometrisch begrensd object in samenhang kan worden geraadpleegd. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kan de verschillende regels uit de verschillende omgevingsdocumenten zichtbaar maken per object. Dit kan door regels gebiedsgericht op te stellen.

De mate van annoteren heeft effect op de leesbaarheid en bruikbaarheid van de omgevingsverordening. Daarnaast biedt het de schrijver van de omgevingsverordening extra focus bij het formuleren van de artikelen, waardoor de kwaliteit van de regels beter wordt.

De standaarden geven veel richting, maar laten ook ruimte. Ze bieden voordelen als het gaat om flexibiliteit. Aan de andere kant kunnen ze leiden tot digitaal slecht te raadplegen omgevingsverordeningen. Bovendien draagt grote diversiteit in omgevingsverordeningen niet bij aan inzichtelijkheid voor de gebruiker.

Annoteer met aandacht

Kies de mate van annoteren met aandacht. STOP/TPOD stelt alles verplicht wat er aan structureren van tekst en annoteren van tekstfragmenten nodig is om de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) goed te laten functioneren.

STOP/TPOD in ontwikkeling

De standaarden STOP/TPOD zijn nog in ontwikkeling. In de loop van 2019 komt nadere documentatie beschikbaar over het gebruik van STOP/TPOD, in de vorm van modelleer­- en praktijkrichtlijnen. De modelleerrichtlijnen vragen om afstemming tussen de provincies over structureren en opstellen van teksten en kaarten.

Aanpassing met wijzigingsbesluiten

De omgevingsverordening wordt bij het allereerste (initiële) besluit vastgesteld. Daarna wordt de omgevingsverordening telkens aangepast met wijzigingsbesluiten. Provincies zullen voornamelijk wijzigingsbesluiten maken om aanpassingen te doen.