Omgevingsverordening en instructieregels

De provincie kan in de omgevingsverordening instructieregels opnemen. Dat staat in paragraaf 2.5.1 van de Omgevingswet (Ow). Het doel van de instructieregel is dat wordt voldaan aan omgevingswaarden of dat andere doelstellingen van de provincie voor de fysieke leefomgeving worden bereikt (artikel 2.22 Ow).

Instructieregels provincie

De instructieregels die gelden voor de provincie gaan over:

 • de uitoefening van taken van de provincie (artikel 2.18 Ow)
 • de inhoud of motivering van:
  • een programma van Gedeputeerde Staten
  • een maatwerkvoorschrift
  • een projectbesluit van Gedeputeerde Staten

Instructieregels gemeente

De instructieregels die gelden voor de gemeente gaan over:

 • de uitoefening van taken van de gemeente (artikel 2.16 Ow)
 • de inhoud of motivering van:
  • een programma
  • een omgevingsplan
  • een maatwerkvoorschrift (dit staat in het concept voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet)

Instructieregels over het omgevingsplan gaan over de onderdelen die de Omgevingswet vereist of mogelijk maakt. Niet over de regels die de gemeente naar eigen inzicht kan opnemen in het omgevingsplan (artikel 2.23, lid 3, Ow).

Instructieregels waterschap

De instructieregels die gelden voor het waterschap gaan over:

 • de uitoefening van taken van het waterschap (artikel 2.17, Ow)
 • de inhoud of motivering van:
  • een programma
  • een waterschapsverordening
  • een maatwerkvoorschrift (dit staat in het conceptvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet)
  • een projectbesluit
  • een legger, met inbegrip van een technisch beheerregister
  • een peilbesluit