Omgevingsvisie van de provincie: dit verandert er

De provincie maakt 1 samenhangende omgevingsvisie. De provincie voegt het beleid op de verschillende terreinen niet alleen samen, maar verbindt dit ook met elkaar. De provincie hoeft niet alle onderwerpen in detail uit te werken maar kan accenten leggen en keuzes maken.

1 samenhangende omgevingsvisie

De provincie maakt 1 samenhangende omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie komt onder meer in de plaats van:

  • gebiedsdekkende structuurvisies
  • de relevante delen van de natuurvisies
  • verkeers- en vervoerplannen
  • strategische gedeelten van provinciale waterplannen
  • milieubeleidsplannen

De provincie voegt het beleid op de verschillende terreinen van de fysieke leefomgeving niet alleen samen in de omgevingsvisie, maar verbindt dit ook met elkaar. Op die manier kan de provincie tegengestelde of juist gelijke belangen herkennen.

Accenten en prioriteiten

De brede reikwijdte van de omgevingsvisie wil niet zeggen dat de provincie alle onderwerpen tot in detail moet uitwerken. De provincie kan in een omgevingsvisie accenten leggen en prioriteiten stellen. Ze kan gewenste kwaliteiten en functies op hoofdlijnen beschrijven. Uitgaande van opgaven en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.