Voorbereiden en vaststellen provinciale omgevingsvisie

Gaat de provincie een omgevingsvisie ontwikkelen? Dan is het verstandig met een aantal zaken rekening te houden.

Procedure

De provincie moet rekening houden met een aantal procedurele stappen.

Participatie

In de omgevingsvisie staat hoe maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven zijn betrokken.

Digitale beschikbaarheid

De provincie moet de omgevings­visie digitaal beschikbaar stellen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Beleidscyclus

De omgevingsvisie is onderdeel van de actieve aanpak van de leefomgeving.

Regionale samenwerking

Regionaal samenwerken kan verschillende vormen aannemen. Het proces is het belangrijkst.

Rol waterschap

Provincies moeten het waterbelang betrekken in hun omgevingsvisies.

Wisselwerking

Opgaven houden geen rekening met bestuurlijke grenzen. Ken elkaars opgaven en visies.

Overgangsrecht

Sommige provincies hebben al voor inwerkingtreding van de wet een omgevingsvisie opgesteld.