Programma van de provincie: wat verandert er?

In wezen verandert er onder de Omgevingswet niet veel. Onder de noemer programma bundelt de wetgever allerlei beleidsdocumenten. Een van de verbeterdoelen van de Omgevingswet is uniformering en werken met een aantal kerninstrumenten.

Voorbeelden

Zo kan de provincie een programma op sectoraal niveau opstellen. Bijvoorbeeld een programma voor mobiliteit of toerisme. Of een programma op gebiedsniveau vaststellen. Bijvoorbeeld voor natuurgebieden of veehouderijgebieden.

Programma's combineren

De provincie kan eenvoudig verschillende programma's met elkaar combineren. Dit komt omdat de verschillende programma's onder de Omgevingswet dezelfde rechtsfiguur zijn met dezelfde (procedurele) totstandkoming.