Welke instrumenten van de Omgevingswet hebben invloed op het programma van de provincie?

De provincie kan in de uitvoeringsparagraaf van de omgevingsvisie aangeven dat ze elementen ervan in een programma gaat uitwerken. Het programma sluit hier dan op aan.

In de omgevingsverordening kan de provincie een programmatische aanpak koppelen aan de instructieregels of beoordelingsregels. Het programma biedt dan maatregelen om te kunnen voldoen aan de omgevingswaarden of andere doelstellingen achter die regels.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan instructieregels voor: