Regels voor activiteiten

Burgers, bedrijven en overheden kunnen initiatieven ontwikkelen. De initiatieven kunnen activiteiten omvatten die de fysieke leefomgeving beïnvloeden. In de Omgevingswet staan regels voor deze activiteiten.

Het gaat om activiteiten waarvoor regels zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).