Regels voor activiteiten

Burgers, bedrijven en overheden kunnen initiatieven ontwikkelen. De initiatieven kunnen activiteiten omvatten die de fysieke leefomgeving beïnvloeden. In de Omgevingswet staan regels voor deze activiteiten. Voor activiteiten kunnen regels gelden uit 1 van de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur, de omgevingsverordening, het omgevingsplan of de waterschapsverordening.