Met welke andere activiteiten kan afwijkactiviteit (omgevingsplanactiviteit) een relatie hebben?

De handelingen die een initiatiefnemer wil verrichten kunnen meerdere activiteiten omvatten. De afwijkactiviteit (omgevingsplanactiviteit) heeft vaak een relatie met de volgende activiteiten:

  • Bouwactiviteit
  • Ontgrondingsactiviteit
    Het afgraven van grond is in ieder geval een ontgrondingsactiviteit. Als de gemeente in het omgevingsplan hiervoor vanuit ruimtelijk oogpunt regels opneemt (bijvoorbeeld regels voor het verlagen van het bodemniveau) kan het afgraven van grond ook een afwijkactiviteit (omgevingsplanactiviteit) zijn.
  • Rijksmonumentactiviteit
    De afwijkactiviteit (omgevingsplanactiviteit)  (bijvoorbeeld het kappen van bomen of het bouwen van bouwwerken) kan gepaard gaan met een wijziging van een rijksmonument.

Afwijkcapaciteit