Decentrale regels beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerk

Regionale wateren worden aangewezen door de provincie. Het beheer van de regionale wateren wordt opgedragen aan de waterschappen. Dit gebeurt nu ook al onder de Waterwet en de Waterschapswet.

Voor regionale waterstaatswerken kan de beheerder zelf regels stellen. Een waterschap kan dus ook beperkingengebieden aanwijzen bij waterstaatswerken en daarvoor regels stellen. Een waterschap doet dit in de waterschapsverordening. Dit volgt uit artikel 2.3 lid 3 van de Omgevingswet.

Huidige regelgeving

Informatie over de huidige regelgeving voor het aanwijzen van regionale wateren staat in het Handboek water van InfoMil en de Helpdesk Water.