Beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerk

Rondom waterstaatswerken kunnen overheden gebieden aanwijzen waar beperkingen gelden. Zo'n gebied noemen we een beperkingengebied. Het doel van dit gebied is het behouden van de functies van het waterstaatswerk en het voorkomen van schade.

Voorbeelden van waterstaatswerken

Waterstaatswerken zijn bijvoorbeeld rivieren, de Noordzee, andere oppervlaktewateren of bergingsgebieden en waterkeringen.

Een activiteit in zo’n beperkingengebied heet in de Omgevingswet een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk.

Plichten bij veel activiteiten

Voor veel activiteiten in zo’n gebied geldt een vergunningplicht, meldingsplicht of informatieplicht. De Omgevingswet maakt verschil tussen waterstaatswerken in beheer bij het Rijk en regionale waterstaatswerken. Voor de waterstaatswerken in beheer bij het Rijk gelden rijksregels. Voor de Noordzee gelden specifieke regels. Voor de regionale wateren kan het waterschap regels stellen.