Beperkingengebiedactiviteit weg

Rondom wegen kunnen overheden gebieden aanwijzen waar beperkingen gelden. Als iemand in zo’n beperkingengebied een activiteit wil uitvoeren, is dat in de Omgevingswet een beperkingengebiedactiviteit bij een weg.

Dit houdt het in

Een handeling in een beperkingengebied bij een weg is een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg.

Rijksregels

Er gelden rijksregels, zoals vergunningplichten, voor beperkingengebiedactiviteiten.

Decentrale regels

Decentrale overheden kunnen beperkingengebieden bij een weg aanwijzen.

Dit verandert er

Algemene rijksregels voor kabels en leidingen in plaats van vergunningplicht.