Beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerk

Voor beperkingengebiedactiviteiten bij rijkswaterstaatswerken zijn algemene regels opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Introductie

De Omgevingswet maakt onderscheid tussen waterstaatswerken in beheer bij het Rijk en regionale waterstaatswerken.

Rijksregels

Voor waterstaatswerken in beheer bij het Rijk staan rijksregels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Specifieke zorgplicht

Voor alle beperkingengebied­activiteiten in een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk geldt een specifieke zorgplicht.

Decentrale regels

De provincie wijst regionale wateren aan; waterschappen beheren deze wateren.