Met welke andere activiteiten kan de bouwactiviteit een relatie hebben?

De handelingen die een initiatiefnemer wil verrichten bij het uitvoeren van een project kunnen meerdere activiteiten omvatten. De bouwactiviteit heeft vaak een relatie met de volgende activiteiten:

  • Omgevingsplanactiviteit
    Het bouwen van een bouwwerk omvat ook ruimtelijke aspecten. Bijvoorbeeld een maximaal bebouwingsoppervlak of bouwhoogte. Het omgevingsplan regelt de ruimtelijke aspecten van het bouwen.
  • Rijksmonumentenactiviteit
    De rijksmonumentenactiviteit regelt de bescherming van rijksmonumenten. Daarover zijn regels opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De bouwactiviteit kan in strijd zijn met de bescherming van het rijksmonument.
  • Sloopactiviteit
    Bij veel bouwactiviteiten (vooral bij verbouw) zullen ook sloopactiviteiten plaatsvinden. Daarover zijn regels opgenomen in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Bouwactiviteit