Wat is een flora- en fauna-activiteit?

Soortenbescherming in de Omgevingswet is vooral gericht op het reguleren van flora- en fauna-activiteiten.

In bijlage A bij de Omgevingswet staan de definities van een flora- en fauna-activiteit:

"Activiteit met mogelijke gevolgen voor van nature in het wild levende dieren of planten".