Relatie flora- en fauna-activiteit met andere activiteiten

Bij het uitvoeren van een flora- en fauna-activiteit kunnen meer activiteiten betrokken zijn.

De handelingen die een initiatiefnemer wil verrichten bij het uitvoeren van een project kunnen meerdere activiteiten omvatten. De flora- en fauna-activiteit heeft vaak een relatie met de volgende activiteiten:

Deze activiteiten kunnen mogelijke gevolgen hebben voor de van nature in het wild levende dieren of planten. Is dat het geval? Dan is een omgevingsvergunning voor een flora- of fauna-activiteit nodig.