Dit verandert er

De beslistermijnen voor vergunningsaanvragen voor een flora- en fauna-activiteit zijn in de Omgevingswet korter.

Enkelvoudig

Voor enkelvoudige vergunningenaanvragen geldt in de Omgevignswet een beslistermijn van acht weken in plaats van 13 weken. Deze is eenmalig te verlengen met zes weken in plaats van 7 weken.

Meervoudig

Meervoudige vergunningaanvragen hebben in de Omgevingswet een beslistermijn van twaalf weken (in plaats van 26 weken). Dit volgt uit artikel 16.64 Ow. Ook deze is eenmalig te verlengen met zes weken.