Bouwwerk brandveilig gebruiken

Om een bouwwerk brandveilig te gebruiken, moet u rekening houden met diverse regels. Die regels staan in de rijksregels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De gemeente kan in bijzondere gevallen in het omgevingsplan maatwerkregels stellen over de meldingsplicht voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk.

gebruiken van een bouwwerk

Dit houdt het in

Een korte omschrijving van de activiteit 'Bouwwerk brandveilig gebruiken'.

Rijksregels

De rijksregels voor de activiteit 'Bouwwerk brandveilig gebruiken' staan in het Bbl.

Decentrale regels

De lokale regels voor de activiteit 'Bouwwerk brandveilig gebruiken' staan in het omgevingsplan.

Dit verandert er

In deze activiteit komen de regels van de Wabo en het Bouwbesluit bij elkaar.