Decentrale regels bouwwerk brandveilig gebruiken

De gemeente kan ten opzichte van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) afwijkende regels stellen voor het aantal personen in een gebouw. Boven dit aantal moet de initiatiefnemer of gebruiker een gebruiksmelding doen bij het bevoegd gezag.

Decentrale regels voor brandveilig gebruik bouwwerk

Met een maatwerkregel kan de gemeente in het omgevingsplan afwijken van het in tabel 6.6 Bbl aangegeven aantal personen voor de:

  • celfunctie (dwangverblijf van personen)
  • gezondheidszorgfunctie (medisch onderzoek, verpleging, verzorging en behandeling)
  • logiesfunctie gelegen in een logiesgebouw (recreatief verblijf of tijdelijk onderdak bieden aan personen)

Dit staat in artikel 6.10 van het Bbl.