Decentrale regels voor rijksmonumenten

Een gemeente kan in het omgevingsplan maatwerkregels opnemen voor het behoud van rijksmonumenten en voorbeschermde rijksmonumenten.

Maatwerkregels

Een gemeente kan maatwerkregels stellen voor een aantal onderwerpen:

  • de specifieke zorgplicht voor rijksmonumenten
  • een meldingsplicht voor een vergunningvrije inpandige wijziging van een onderdeel van een rijksmonument dat voor monumentenzorg geen waarde heeft

Maatwerkregels die de gemeente opstelt gelden altijd voor deze  onderwerpen. De maatwerkregels kunnen de algemene regels niet wijzigen. De regels voor maatwerkregels staan in artikel 13.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).