Rijksmonumentenactiviteit in de Omgevingswet

Rijksmonumenten zijn monumenten en archeologische monumenten die volgens de Erfgoedwet in het rijksmonumentenregister staan ingeschreven. De regels over de rijksmonumentenactiviteit en over cultureel erfgoed staan bij elkaar in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Definitie rijksmonumentactiviteit

De Omgevingswet definieert een rijksmonumentenactiviteit als volgt:

'een activiteit inhoudende het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument of het herstellen of gebruiken daarvan waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht'.

Voorbeschermde rijksmonumenten zijn monumenten of archeologische monumenten die nog niet in het rijksmonumentenregister staan ingeschreven. Voor deze monumenten heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het ontwerpbesluit tot aanwijzing als rijksmonument al wel naar de eigenaar heeft gestuurd.

Ook andere activiteiten kunnen rijksmomumentenactiviteit zijn

Ook andere activiteiten die invloed hebben op een rijksmonument kunnen een rijksmonumentactiviteit zijn. De regels voor de rijksmonumentenactiviteit gelden dan ook. Een voorbeeld: door bouwen in de buurt van het rijksmonument kan schade ontstaan aan een rijksmonument, bijvoorbeeld door verzakking. De bouwactiviteit is dan ook een rijksmonumentenactiviteit.

Activiteit rijksmonument vergunningplichtig

De rijksmonumentenactiviteit is vergunningplichtig volgens de Omgevingswet. Dat staat in artikel 5.1 lid 1 van de Omgevingswet.