Rijksmonument: relatie met andere activiteiten

Werkzaamheden die een initiatiefnemer wil uitvoeren kunnen meerdere activiteiten raken. De rijksmonumentenactiviteit heeft vaak een relatie met andere activiteiten.

Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Bouwactiviteit
    Een rijksmonumentenactiviteit is in veel gevallen ook een bouwactiviteit.
  • Sloopactiviteit
    Als een rijksmonument wordt gesloopt, gelden voor het slopen ook de regels voor de sloopactiviteit.
  • Omgevingsplanactiviteit
    Een rijksmonumentenactiviteit kan ook een omgevingsplanactiviteit zijn. Bijvoorbeeld als in het omgevingsplan van de gemeente regels staan over de sloop van rijksmonumenten. Of regels over aanlegactiviteiten.