Specifieke zorgplicht voor rijksmonumenten

De specifieke zorgplicht voor rijksmonumenten verplicht initiatiefnemers om maatregelen te nemen om het beschadigen of vernielen van (voorbeschermde) rijksmonumenten te voorkomen.

Een activiteit hoeft daarbij niet gericht te zijn op een rijksmonument. Het is voldoende dat een activiteit in de fysieke leefomgeving effect heeft op dat rijksmonument. Een voorbeeld hiervan is het bouwen van een tunnel, waardoor een rijksmonument kan verzakken.

De regels voor de specifieke zorgplicht staan in artikel 13.11 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bij de regels voor cultureel erfgoed.