Rijksmonumentenactiviteit: dit verandert er

Inhoudelijk zijn de regels voor de rijksmonumentenactiviteit onder de Omgevingswet niet wezenlijk anders dan de huidige regels voor rijksmonumenten.

Wel nieuw in de Omgevingswet is de specifieke zorgplicht. Ook is duidelijker gemaakt welke activiteiten vergunningvrij zijn, zoals bijvoorbeeld voor begraafplaatsen. De huidige regels voor rijksmonumenten staan in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Erfgoedwet.