Met welke andere activiteiten kan de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk een relatie hebben?

De handelingen die een initiatiefnemer wil verrichten bij het uitvoeren van een project kunnen meerdere activiteiten omvatten. De lozingsactiviteit heeft vaak een relatie met de volgende activiteiten:

Milieubelastende activiteiten

Bij milieubelastende activiteiten komt vaak afvalwater of koelwater vrij. Als een bedrijf dit afvalwater of koelwater loost op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk is ook sprake van een lozingsactiviteit.

Beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk

Om de lozingsactiviteit mogelijk te maken is meestal een lozingsvoorziening nodig, een lozingspijp. Het aanleggen van een lozingsvoorziening in een oppervlaktewaterlichaam of een waterkering (zoals een kade of een dijk) is een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk.


Lozingsactiviteit