De milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, anders dan bepaalde lozingen en wateronttrekkingen. De lozing op het riool is onderdeel van de milieubelastende activiteit.

Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels gelden. Ook decentrale overheden kunnen regels stellen over milieubelastende activiteiten. Dat kunnen maatwerkregels zijn bij de rijksregels. Of regels voor activiteiten met milieugevolgen waarvoor geen rijksregels gelden.

Stoere kip

Dit is een milieubelastende activiteit

Uitleg milieubelastende activiteit en enkele andere begrippen.

Dit verandert er

Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer verdwijnt. Nieuw is de milieubelastende activiteit.

Relatie andere activiteiten

De milieubelastende activiteit heeft vaak een relatie met bouw- en lozingsactiviteiten.

Stappenplan

Met dit stappenplan kunt u uitzoeken welke regels gelden voor een milieubelastende activiteit.

Decentrale regels

Decentrale regels voor activiteiten met gevolgen voor het milieu zonder rijksregels: